Domov

O demenci

Kampanja

Domov

O demenci

Kampanja

Pretekle dejavnosti

Povod za naše sedanje aktivnosti je bil partnerski Projekt POMNI

V sklopu projekta POMNI, ki smo ga izvajali v letih 2022 - 2023, smo začeli z našimi aktivnostmi na področju ozaveščanja o demenci in organizirali več kot 30 predavanj za lokalne skupnosti po celotni Sloveniji.

Hkrati smo izvajali znanstveno testiranje novega BDI testa. Testiranje s testom BDI in drugimi psihološkimi testi za oceno miselnih sposobnosti smo opravili z več kot 400 posamezniki. Ugotovili smo, da je BDI test primerljiv z nekaterimi drugimi pogosto uporabljenimi testi za oceno kognitivnih sposobnosti, oziroma jih v večini pogledov celo presega.

Svoje znanstvene izsledke pa smo predstavili tudi na prestižni znanstveni konferenci Society for Neuroscience novembra 2022 in vodilni konferenci na danem področju Alzheimer’s Europe oktobra 2023.

Obseg aktivnosti:

0

predavanj

0

krajev po Sloveniji

0

testiranih

0

mednarodni konferenci

Povod za naše sedanje aktivnosti je bil partnerski Projekt POMNI

V sklopu projekta POMNI, ki smo ga izvajali v letih 2022 - 2023, smo začeli z našimi aktivnostmi na področju ozaveščanja o demenci in organizirali več kot 30 predavanj za lokalne skupnosti po celotni Sloveniji.

Hkrati smo izvajali znanstveno testiranje novega BDI testa. Testiranje s testom BDI in drugimi psihološkimi testi za oceno miselnih sposobnosti smo opravili z več kot 400 posamezniki. Ugotovili smo, da je BDI test primerljiv z nekaterimi drugimi pogosto uporabljenimi testi za oceno kognitivnih sposobnosti, oziroma jih v večini pogledov celo presega.

Svoje znanstvene izsledke pa smo predstavili tudi na prestižni znanstveni konferenci Society for Neuroscience novembra 2022 in vodilni konferenci na danem področju Alzheimer’s Europe oktobra 2023.

Obseg aktivnosti:

0

predavanj

0

krajev po Sloveniji

0

testiranih

0

mednarodni konferenci

Povod za naše sedanje aktivnosti je bil partnerski Projekt POMNI

V sklopu projekta POMNI, ki smo ga izvajali v letih 2022 - 2023, smo začeli z našimi aktivnostmi na področju ozaveščanja o demenci in organizirali več kot 30 predavanj za lokalne skupnosti po celotni Sloveniji.

Hkrati smo izvajali znanstveno testiranje novega BDI testa. Testiranje s testom BDI in drugimi psihološkimi testi za oceno miselnih sposobnosti smo opravili z več kot 400 posamezniki. Ugotovili smo, da je BDI test primerljiv z nekaterimi drugimi pogosto uporabljenimi testi za oceno kognitivnih sposobnosti, oziroma jih v večini pogledov celo presega.

Svoje znanstvene izsledke pa smo predstavili tudi na prestižni znanstveni konferenci Society for Neuroscience novembra 2022 in vodilni konferenci na danem področju Alzheimer’s Europe oktobra 2023.

Obseg aktivnosti:

0

predavanj

0

krajev po Sloveniji

0

testiranih

0

mednarodni konferenci